Mali İşler Bürosu

MALİ İŞLER BÜROSU

 

GÖREVİN TANIMI :

Meslek Yüksek Okullarındaki gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik ilkelerine ve görevi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla mali işlemleri yapar.

 

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

 • Yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını kontrol eder.
 • Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlar.
 • Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlar.
 • Bütün işlemlerde maddi hata bulunmamasını sağlar.
 • Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olmasını sağlar.
 • Okul uygulamaları ile ilgili ek ders çizelgelerini hazırlar ve ödemelerini gerçekleştirir, yazışmalarını Öğrenci – İşleri ve Personel
 • Birimleri ile eşgüdümlü olarak yürütür.
 • Akademik ve idari personelin maaş, terfi ve geçim indirimi bordrolarını hazırlamak.
 • Akademik ve idari personelin aile yardımı, doğum yardımı ve çocuk yardımı bordrolarını hazırlamak.
 • Akademik personele ait ek ders bordrolarını yapmak.
 • Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemleri hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenlemek.
 • Akademik ve idari personelin fazla ve yersiz ödemelere ait kişi borcu borç onayı belgelerini düzenlemek.
 • Akademik ve idari personelin sosyal güvenlik giderlerinin internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Sistemine yüklemek.