Muhasebe

MUHASEBE

 • Akademik personelin maaş, terfi, ek ders yükleri ve puantaj cetvellerini hazırlamak,
 • İdari personelin maaş, terfi, fazla mesailerini ve ödeme evraklarını hazırlamak,
 • Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yolluklarını hazırlamak,
 • Yüksekokul bütçe hazırlıklarını yapmak,
 • Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alınması için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Elektrik, su, telefon, doğalgaz v.b. faturaların ödeme hazırlığını yapmak,
 • Hazırlanan tüm evrakları Yüksekokul sekreterine sunmak,
 • Personele ait emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlamak,
 • Kişi borcu evraklarını hazırlamak,
 • Akademik ve idari personelin diğer kurumlarda çalıştığı hizmet günlerinin toplanmasını ve derece ve kademelerine yansıtılması işlemini yapmak,
 • Staj yapan öğrencilerin sigortalanması işlemini yapmak,
 • Kadrolu personele ait SGK verilerini, SGK’ya internet ortamında göndermek,
 • Personel giysi yardımı evraklarını hazırlamak.