İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı

Programın Amacı: İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programının amacı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulması, imali ve çalıştırılması alanında görev yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

Program  Eğitimine Giriş Koşulları

Meslek Liselerinin;

  • Sıhhi Tesisat,
  • Sıhhi Tesisat- Kalorifercilik-Isıtma,
  • Soğutma ve İklimlendirme,
  • Tesisat Teknolojisi (Isıtma Doğalgaz),
  • Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) ,
  • Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat),

bölümlerinden mezun olanlar İklimlendirme- Soğutma ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.