ArabicEnglishPersianRussianTurkish

Misyon/Vizyon

– ÖZÜLKÜ (VİZYON) –

Yeniliklere açık, yüksek teknik birikime sahip, insani değerlere saygılı, topluma hizmet etmeyi hedefleyen mühendisler ve bilim insanları yetiştiren bir fakülte olmak.

– ÖZGÖREV (MİSYON) –

Mesleki etiğe sahip, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren, uluslararası kabul görmüş teknik yeterliliğe ve yaşam boyu öğrenme felsefesine sahip, analitik düşünebilen, yüksek kalitede mühendisler ile bilim insanları yetiştiren, ülkenin öncü eğitim ve araştırma kurumlarından biri olmaktır.

– ÜNİVERSİTEMİZİN KALİTE POLİTİKASI –

Öncü, yenilikçi ve insan merkezli bir eğitim anlayışıyla ulusal ve uluslararası alanda Bilimi ve aklı esas alarak; Anadolu’da bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen bir kalite anlayışıyla; eğitim-öğretim ve araştırma alanında paydaşlarımız ile birlikte hizmet ve faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek bilgi toplumuna önderlik etmektir.