ArabicEnglishPersianRussianTurkish

Staj İşlemleri

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

Staj yapacak olan öğrencilerimizin 5510 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta pirimi üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.
Sigorta işlemlerinin zamanında yapılabilmesi ve öğrencilerimizin staja başlayabilmeleri için;
Yüksekokulumuz web sayfasında yayınlanan aşağıda belirtilen belgelerinizi bilgisayar ortamında doldurarak TC Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte staj bürosuna teslim edilecektir.
Yapılacak işlemleriniz sırasıyla aşağıda belirtilmiştir:
1. Staj Müracaat Formu doldurulup işyerine onaylattırıldıktan sonra Program Koordinatörüne imzalattırılacak,
2. Form 7’ye Fotoğraf yapıştırarak, Müdür Yardımcılarına imza ve Okul Sekreterliğine Mühürlettiriniz,
3. Zorunlu Staj Formunu ilgili yerlere gerekli bilgileri doldurduktan sonra 3 adet çıktı alarak fotoğraf yapıştırıp gerekli imzaları tamamlayınız,
4. Stajyer Öğrenci Özgeçmiş belgenizi doldurarak
Tüm evraklarınızla birlikte imza ve mühür işlemlerinden sonra TC Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte öğrenci işlerine teslim edilecektir.

BİLGİSAYAR ORTAMINDA HAZIRLANACAK VE TESLİM EDİLECEK BELGELERE AŞAĞIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.

Örnek Staj Defteri